פנחס גלויבער

ר' פינחס צעלייגט אויף טעלערלעך די לעצטיגע געשעענישן; באהאנדלנדיג די טאג-טעגליכע טעמעס וועלכע דאמינירן די מידיא נעצן.

פינחס גלויבער - אנאליז

ה' בהר פ״ד

א וועלט פון עי-איי, וואס מאכט נאך די לעבעדיגע און פרובירט מחיה מתים זיין דאס קול און השגות פון טויטע. — ווען דער קאמפיוטער פרובירט אויסצושפילן דעם סיסטעם

16:09

פינחס גלויבער - אנאליז

ג' בהר פ״ד

פון פארשידענע ריכטונגען זענען געקומען טרייסט-וואונטשן קיין איראן, אבער אין איראן אליין פייערן טויזנטער מענטשן דעם טויט פון זייער פירער. — שמחה וצהלה אין פרס ומדי אויפ'ן סוף פונעם 'קצב פון טעהראן'.

16:27

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' בהר פ״ד

די קרוין פון מירון איז זיכער דער הייליגער ציון פון רשב"י וואס געפינט זיך דארט, אבער דער בארג באהאלט אין זיך א שיינע היסטאריע פון א אידישן ישוב וואס איז דארט אויפגעשטעלט אינמיטן תקופת בית שני, מיט א בית הכנסת וואס איז אפשר געבויט געווארן טאקע דורך רבי שמעון

31:27

פינחס גלויבער - אנאליז

א' בהר פ״ד

דאס אמעריקאנער מיליטער האט פארענדיגט א טייערן פראיעקט, פון א צייטווייליגן האפן ביים ברעג פון עזה. פארוואס איז דער ציל מיט דער 320-מיליאן דאלאר אונטערנעמונג? און ווער האט טענות דערקעגן?

21:17

פינחס גלויבער - אנאליז

ה' אמר פ״ד

וואס מיינט 'טאריפס', וואס ביידן האט ארויפגעלייגט אויף כינעזישע עלעקטרישע קארס? וואס איז די טענה פון כינע קעגן דעם שריט?

13:07

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' אמר פ״ד

דער ערשטער פאגראם אויפ'ן אייראפעאישן אידנטום: א קאפיטל געשיכטע דורכאויס דער גאלדענער תקופה פון אידן אין שפאניע

27:45

פינחס גלויבער - אנאליז

א' אמר פ״ד

די יו-ען האט געשטימט צו שענקען מיטגלידערשאפט פאר 'פאלעסטינע'. וואס איז געווען די סטאטוס פון פאלעסטינע ביז יעצט, און וויאזוי וואס איז יעצט געשען?

16:08

פינחס גלויבער - אנאליז

ג' קדושים פ״ד

נאך לאנגע וואכן, ממש נאך דעם אנהייב פון דער רפיח-אינוואזיע, האט כאמאס געמאלדן זיין גרייטקייט אנצונעמען דעם הסכם-אפמאך. פארוואס האט מדינת ישראל, וואס האט פריער צוגעשטימט צום אפמאך, עס יעצט אפגעווארפן? און ווער שטייט אונטער דער מיספארשטענדעניש?

18:07

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' קדושים פ״ד

וואו געפינט זיך נינוה? פארוואס איז יונה הנביא געפארן קיין תרשיש? וואס איז געווען דער סוף פון דער אשור'ישער הויפטשטאט? עטליכע נקודות איבער דער געשיכטע מיט יונה הנביא און דער שטאט נינוה, וואס איז אין זיין זכות און קעגן זיין ווילן געראטעוועט געווארן.

35:26

פינחס גלויבער - אנאליז

א' קדושים פ״ד

דער 'בוירד פלו' דרייט זיך צווישן חיות און מאכט קראנק סטאדעס קי אין אמעריקע. וואס איז די מחלה, און פארוואס זענען געזונט-עקספערטן אזוי פארנומען דערמיט?

15:12
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה