פנחס גלויבער

ר' פינחס צעלייגט אויף טעלערלעך די לעצטיגע געשעענישן; באהאנדלנדיג די טאג-טעגליכע טעמעס וועלכע דאמינירן די מידיא נעצן.

פינחס גלויבער - אנאליז

ה' בהעלתך פ״ד

קאוויד איז שוין נישטא, אבער אנדערע מחלות פארשפרייטן זיך זינט דעמאלט אויף סאך א גרעסערו פארנעם ווי פריער, און קיין גאנצע הסברים זענען דערווייל נישטא

17:23

פינחס גלויבער - אנאליז

ג' בהעלתך פ״ד

אן אונטערערדישע אנטי-וואקסין מערכה פונעם פענטאגאן אין פארשידענע אזיאטישע לענדער

16:20

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' בהעלתך פ״ד

פארוואס וואש איך מיינע הענט צום צענטן מאל, ווען זיי זענען לכתחילה נישט געווען שמוציג? און וויאזוי קען איך זיך אראפזעצן צו דער גמרא, ווען ס'איז מיר אוממעגליך מחליט צו זיין וועלכע מפורשים צו לערנען? עטליכע ווערטער וועגן א שוועריגקייט וואס רוב מענטשן האבן אויף א קלענערן פארנעם, און אנדערע — אויף א שווערערן אופן

34:50

פינחס גלויבער - אנאליז

א' בהעלתך פ״ד

א סיסטעם וואס האט פארוואנדלט דעם דאלאר אין דער שטארקסטער וואלוטע איז געקומען צו א סוף: די געשיכטע פונעם פופציג-יעריגן 'פעטראדאלאר'-אפמאך, וואס סאודי אראביע וויל נישט ממשיך זיין.

17:19

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' נשא פ״ד

אין מדבר איז געווענליך ביטער-הייס, אויסער אינעם גרעסטן מדבר, וואו ס'איז דווקא שרעקליך קאלט. וואס טוט זיך אין די דאזיגע פוסטע שטחים, וואס באטרעפן אינאיינעם א גאנצן פינפטל פונעם ערד-קוגל?

29:56

פינחס גלויבער - אנאליז

א' נשא פ״ד

זיבן לענדער און עטליכע פריוואטע קאמפאניס פארמעסטן זיך אויף נסיעות צו דער לבנה. ווער איז באלעבוס אויף יענעם ווייטן שטח, און די אוצרות וואס געפינען זיך טיף אין יענער ערד?

16:44

פינחס גלויבער - אנאליז

ה' במדבר פ״ד

א שטיין איז נעכטן פארבייגעפלויגן נישט ווייט פונעם ערד-קוגל

17:26

פינחס גלויבער - אנאליז

ג' במדבר פ״ד

רפואה געוואוקסן און געווירצן: א דיון אין דער עף-די-עי, איבער לעגאליזירן אלטערנאטיווע הייל-מיטלען פאר PTSD און אנדערע פסיכישע שוועריגקייטן, ביי וועלכע געווענליכע מעדיצינען ברענגען נישט שטענדיג די געוואונטשענע רעזולטאטן

15:35

פינחס גלויבער - אנאליז

ב' במדבר פ״ד

מעדיטאציע און מיינדפולנעס זענען ביישפילן פון מיטלען אויפצובויען רואיגקייט און מנוחת הנפש. וואס טוט זיך אבער יעצט אויף דער רגע? — אן ערשטע-הילף מיטל וואס קען העלפן בארואיגן דעם מענטש בשעת מעשה.

29:29

פינחס גלויבער - אנאליז

א' במדבר פ״ד

באארבעטע עסנווארג איז נישט געזונט, א פרישע שטודיע טרעפט א שייכות צווישן די סארט מאכלים און שלאף-פראבלעמען. וואס מיינט אבער 'פראסעסד פוד', און פארוואס זענען אסאך פון זיי שעדליך?

14:35
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה