א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ו' בלק פ״ד

השעה משחקת לו: אין יעצטיגן מאמענט האט אמעריקע נאר איין קאנדידאט פאר פרעזידענט. די דעמאקראטן זענען צעריסן און סאבאטאזשירן זייער אייגענעם קאנדידאט, בשעת טראמפ איז א מייסטער-מארקעטער און פארקויפט פאר אמעריקע אז ער איז געווען דער בעסטער פרעזידענט אין דער היסטאריע.

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו:

https://www.dryveup.com/bd/141

27:58

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ג' בלק פ״ד

אלעס גייט פאר דאנעלד טראמפ מיט'ןרעכטן פוס, עד כדי כך אז אפילו אן אטענטאט פרואוו האט זיך ארויסגעשטעלט צו ארבעטן לטובתו. א לאנגער אנאליז באגלייט מיט פרישע איינצלהייטן וועגן די לעצטע געשעענישן

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו:

www.dryveup.com/bd/141

35:11

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ג' חקת פ״ד

א ברייטער אנאליז וועגן די וואלן אין ענגלאנד, פראנקרייך, און אמעריקע. אין די ערשטע צוויי האבן די צענטער-לינקע פארטייען באוויזן אפצוהאלטן די גאר-רעכטע פארטייען פון געווינען. אבער אין אמעריקע קוקט אויס אז דאנעלד טראמפ און זיין פארטיי וועלן געווינען די וואלן. אויך: א טראפ טיפער דינט אלס גאסט-געבער פאר א גאסט-אנאליסט.

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו:

www.dryveup.com/bd/141

48:26

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ג' קרח פ״ד

דער פרעזידענט איז קעניג! — דאס העכסטע געריכט אין א שטוינענדן פסק אז א פרעזידענט קען טאן כמעט וואס ער וויל אן מורא פון ליידן די קאנסעקווענצן. ר' שמעון און ר' משה אנאליזירן דעם אורטייל און ווי אויך די ווייטערדיגע נאכווייען פון דעם ביידען-דעבאטע דורכפאל

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו: https://www.dryveup.com/bd/141

47:08

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ו' שלח פ״ד

ר' שמעון און ר' משה אנאליזירן די דעבאטע-קלאפאטע

21:22

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ד' שלח פ״ד

שטייענדיג צווישן די פריימעריס און דער היסטארישער דעבאטע אנאליזירן ר' שמעון און ר' משה די לעצטע פאליטישע אנטוויקלונגען און לאזן אונז וויסן וואס מען קען ערווארטן ביי דער ערשטער היסטארישער דעבאטע היי-יאר, צווישן ביידן און טראמפ, דאנערשטאג נאכט

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו: https://www.dryveup.com/bd/141

41:13

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ה' בהעלתך פ״ד

ביבי נתני-הו קומט ארויס מיט אן אטאקע קעגן פרעזידענט ביידן, ארויסרופנדיג קריטיק פון אלע זייטן, וויבאלד ס'איז דא כאטש א פופציג פראצענט שאנס אז ביידן געווינט ווידערערוויילונג. דער מצב אויף צפון פון לאנד ווערט מער אנגעצויגן און ס'איז דא גרויס זארג אז ס'קומט אן ערנסטע מלחמה צווישן כיזבאלא און מדינת ישראל.

ר' שמעון אפעלירט ביי כלל ישראל אז מען זאל העלפן ראטעווען דעם מוסד פון זיינע יונגלעך וועלכע זענען אין א שווערער פינאנציעלער סכנה, און מוזן באצייטנס אויפטרייבן א דריי-פערטל מיליאן דאלאר, און ס'איז אויך דא א מתן שכרו בצידו:

https://www.dryveup.com/bd/141

31:34

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

ג' נשא פ״ד

ספעציעלער לענגערער פראגראם לכבוד יום טוב וועגן די געשעענישן אין אמעריקע און ארץ ישראל. אויך: ר' שמעון און יואליש איבערראשן מענדל אונגער מיט אן אומגעראכטענעם טעלעפאן רוף

1:04:26

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

א' במדבר פ״ד

א ניו יארקער דזשורי קערט זיך אום און טרעפט דעם געוועזענעם פרעזידענט טראמפ שולדיג אויף 34 קלאגעס. אן אינהאלטסרייכער שמועס וואס וועט אייך העלפן ארויסקומען מיט א קלארקייט וואו מען שטייט און וואס ס'גייט זיין ווייטער

43:52

א טראפ טיפער - שמעון ראלניצקי

א' בחקתי פ״ד

מדינת ישראל פאליציי פירט דורך "שלאכטן" קעגן חרדי'שע אידן אין מירון, אונטער'ן מאנטל פון פרובירן באשיצן דעם ציבור; אמעריקע בארואיגט זיך אביסל נאכדעם וואס מדינת ישראל באווייזט צו עוואקואירן רפיח אן פירן צום טויט פון טויזנטער פאלעסטינער; דער פלוצלינגדיגער טויט פון דעם איראנער פרעזידענט ראאיסי

1:07:48
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה