שרייבט אייך איין צו אונזער אימעיל ליסטע, צו באקומען אפדעיטס און אלערטס