א טאג אין ביזנעס - יואל ראטענבערג

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' בהר פ״ד

-מיין שוועריגקייט איז אז א יעדע נייע פראדוקט קומט אן זייער שווער צו לאונטשן. אין יעדע פראבלעם ווער איך זייער אריין געשלעפט, איך פיל ווי איך ווער געצויגען פון אלע זייטען פון מיין ביזנעס.

-די בעסטע צייט ווען איך ארבעט איז ווען איך גיי צוריק אין אפיס ביינאכט, אבער דאס איז נישט וואס איך וויל באמת, ווי אזוי זע איך מיר ארויס פון די מצב?

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

24:17

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' אמר פ״ד

‏שאלה פןן א צוהערער: איך האב מיטינגס אין מיין קאמפעני יעדע צווייטע אדער דריטע וואך, איך פיל אז מיינע ארבייטער האבן נישט ציפיל געדולד פאר די מיטינגס, וואס קען איך טאן?

ווי אזוי קען איך פארבעסערן די מיטינגס אז די ארבעטערס זאלן ארויסקוקען דערויף?

שיק אריין דיין שאלה צו קענען אויסשמועסן, און צו קענען העלפן נאך אנדערע אידן.

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

24:13

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' קדושים פ״ד

‏שאלה 1 פין א צוהערער: וויאזוי קען מען וויסן וועלעכע ארבעט איז פאסיג פאר מיר? און וויאזוי קען מען וויסן מיינע יכולת?

שאלה 2 פון א צוהערער: ווי אזוי קען מען ארויף ברענגען מיינע ארבעטערס צו טאן ארבעט וואס זיי זענען זייער גוט? און איך זאל קענען איבער געבן ארבעט וואס זיי זענען נישט גוט אין?

שיק אריין דיין שאלה צו קענען אויסשמועסן, און צו קענען העלפן נאך אנדערע אידן.

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

18:45

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' שמיני פ״ד

היינט גייט מען איבער די זעקסטע יסוד פין דע EOS Model וואס דאס איז Traction עקסיקיושען, דאס איז דער ציל אז א יעדע טאג וואך אין חודש זאל מען אויספירען חלקים פון די וויזשאן פון די ביזנעס, צו דערגרייכן די גאולס

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

20:01

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' צו פ״ד

די וויכטיגקייט פין Company Process מען ארבעט שווער איבער צוגעבען אלע סטעפס ווי אזוי די ווילסט דיין ארבעטער זאל טון די ארבעט, און מען גיבט זיך א דריי איז די ביזנעס געוואקסן, אויפגענומען א פרישע ארבעטער, און יעצט דארף מען אנפאנגען טרענונג פון דאסניי. שרייב אראפ וואס דו האסט שוין אויסגעפיגערט.

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

26:43

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ה' פקודי פ״ד

א איד ארבעט שוין א שטיק צייט אויף א פלאץ און איז ב"ה זייער צופרידן אין די קאמפעני, די קאמפעני פילט זיך ווי איין גרויסע משפחה, בשעת די קאמפעני האט זיך צעוואקסן האט מען גענומען א מענעדשער אויף אים, פלוצים זעהט ער זיך און א 9-5 דזשאב, סאיז שויניש די זעלבע היימישע געפיל ווי ביז יעצט, שאלה איז וויאזוי קען די ארבעטער אין אזא פאל יא זיך זעהן אין א העכערע לעוועל און יא מיטוואקסן מיט די קאמפעני?

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

14:47

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

א' פקודי פ״ד

לתועלת הציבור וואס ווילן גוט פארשטיין די זעקס יסודות פון די EOS Model וואס ברענגט ארויס קלארקייט אין ביזנעס, גייען מיר ווייטער מיט חזרה צו די פערטע יסוד Issues וואס העלפט די ביזנעס אז פראבלעמען זיין אויף איין פלאץ, און קענען אריינגיין טיף, אז עס זאל אוועק גיין און נישט צוריק קומן מארגן.

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

24:57

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' כי תשא פ״ד

לתועלת הציבור וואס ווילן גוט פארשטיין די זעקס יסודות פין די EOS Model וואס ברענגט ארויס קלארקייט אין ביזנעס, גייען מיר ווייטער מיט חזרה צו די דריטע יסוד Data וואס העלפט די ביזנעס מאכן דיסיזשענס מיט קלארע פאקטן.

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

16:26

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ד' תצוה פ״ד

אין די היינטיגע שמועס גייען מיר ווייטער מיט חזרה צו די צווייטע יסוד פון וואס מיינט ריכטיגע מענטשן אין א קאמפעני. צו פארשטיין די EOS Model איז גוט צו האבן חזרה.

-

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

23:58

א טאג אין ביזנעס מיט יואל ראטענבערג‎‎‎‎‎

ו' תרומה פ״ד

אין די היינטיגע שמועס גייען מיר האבן חזרה, אזוי ווי צו פארשטיין א שטיקל גמרא קלאר דארף מען האבן חזרה. צי פארשטיין די EOS Model איז גוט צו האבן חזרה.

פאר סיי וואס פאר א פראגע אדער קאמענט, קענט איר לאזן א מעסעדזש צו: 845-502-3639 אדער שיקן אן אימעיל: [email protected]

34:12
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה