סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' פ״ד

די פאבריצירטע טיפוס קרענק

די דראמאטישע געשיכטע וויאזוי צוויי פוילישע רויטע-קרייץ דאקטורים האבן גענוצט די נאצישע פחדים איבער עפידעמיעס צו ראטעווען א גאנצע געגנט דורכאויס די צווייטע וועלט קריג, ראטעווענדיג הונדערטער מענטשן

33:35

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ד' פ״ג

ערדציטערנישן

אין די צייט וואס דער וועלט קוקט געשפאנט אין ריכטונג פון מאראקא וואס ספראוועט זיך מיט די מאסיווע ערדציטערניש, לאמיר זיך באקענען מיט די ערדציטערנישו, און די אויסטערלישע חוש וואס באשעפענישן פארמאגן דאס צו דערשמעקן פון פאראויס

24:23

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' פ״ג

געגאנגען אויף סטרייק

אין די צייט וואס די דריי גרעסטע קאר-פירמעס אין אמעריקע זענען אין געפאר פון א סטרייק, לאמיר זיך באקענען מיט די פארשידנארטיגע סארט סטרייקס וואס זענען דא, און וויאזוי די בעלי-בתים באהאנדלען דאס

24:20

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

א' כי תבא פ״ג

פריוואטע ארמייען

אין די צייט וואס רוסלאנד האט צעשמעטערט די 'וואגנער' גרופע אומברענגענדיג אלע אירע פירער אין איין עראפלאן-קראך, לאמיר זיך באקענען מיט פריוואטע ארמייען און פרעמדע באטאליאנען, וויפיל יאר גייט דאס שוין אן? וויאזוי אפערירן זיי? וועלכע גרויסע לאנד האט דאס ערשטע גענוצט אזעלכע סארט גרופעס? און פיל מער

38:41

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' מטו"מ פ״ג

פארפלייצונגען

אין די צייט וואס געוויסע געגנטער אין ניו יארק זענען פארפלייצט געווארן, לאמיר זיך באקענען מיט די פארפלייצונג און אירע אפעקטן - די פראבלעמען פון פארפלייצונגען - האט עס עפעס פאזיטיווע חלקים אויך? - איז מעגליך צו וויסן פאראויס אז א פארפלייצונג קומט? - וויאזוי קען מען פארמיידן א פארפלייצונג? - די ערגסטע פארפלייצונגען אין היסטאריע - די שרעקליכע פארפלייצונג אין די פאראייניגטע שטאטן

31:38

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' חק"ב פ״ג

דער געהיימער אמעזאן דזשאנגל

אין צייט וואס ניו יארק שפירט דעם קלימאט פון שטארקע היץ, פייכקייט און ווילדע רעגנס, שפאצירן מיר אריבער צום 'עמעזאן דזשאנגל' וואס דארט איז אייביג דער קלימאט וואס מיר שפירן יעצט - סודות פון די בריאה אויסגעשפרייט אויף איבער 6 מיליאן סקווער קילאמעטער - די וועלט'ס גרעסטע טייך - איר ביאָספערע און א לונג פאר די וועלט - די ריזיגע צאל פון באשעפענישן און געוויקסן - חושך און וואסער אומעטום - די מיסטעריעזע שבטים אינעם דזשאנגל - און פיל מער

34:22

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ד' קרח פ״ג

וויאזוי ארבעט א סובמארין?

אין די צייט וואס ים-טויכער און אונטערוואסער-שיפן זוכן העפטיג נאך די פארלוירענע 'סובּמירסיבּל' סובמארין וואס איז פארלוירן געגאנגען מיט 5 טוריסטן באזוכנדיג דעם טיטאניק, לאמיר זיך באקענען מיט דעם סובמארין - ווער האט דאס ערפינדן? - וויאזוי טוט עס זיך הייבן און נידערן? - פאר וועלכע צוועקן האט מען עס גענוצט? - וויאזוי האט דער פעריסקאפ געארבעט? - וואס אלץ איז די וועלט געוואר געווארן א דאנק סובמארינען? - און פיל מער.

47:45

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ד' בהעלתך פ״ג

וואסער דאמבעס

ווען די נייעס איז פארנומען מיטן איבערגעבראכענעם דאמבע אין אוקראינע, לאמיר זיך באקענען מיט די וואסער דאמבעס - דאמבעס געבויט אין צייטן פון די אבות הק' - האלצערנע, שטיינערנע און זאמד דאמבעס - די חילוק פון גראוויטי, בויגן, בעראזש, און עמבאנקעמנט דאמבעס - וויאזוי מען מאכט דערפון עלעקטעריק - און פיל מער

30:48

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' פ״ג

ארכעאלאגישע געפינסן

פארוואס האט א קאטוילישער קארדינאל געלייגט אין חרם די ארכעאלאגן? - ווען חז"ל האבן גענוצט ארכעאלאגיע צו פסק'נען הלכה למעשה - געטראפן די מתי מדבר - וויפיל חכמות דארף דער ארכעאלאג קענען? - ארכעאלאגישע געזעצן - טורמע פאר ארכעאלאגן? - די אבזערוואציע אויף ארכעאלאגישע שטחים - וויאזוי די ארבעט גייט צו - און פיל מער

52:28

סודות פון חדר - שמעון יואל קליין

ג' במדבר פ״ג

קאוקע קאולע

א געטראנק אדער א מעדעצין? - וויפיל סארט געטראנקען פראדוצירט קאוקע קאולע בסך הכל? - איר געהיימע רעצעפט און די קלאנגען ארום איר - אויב איז די רעצעפט א געהיימניס, וויאזוי קען מען געבן א השגחה דערויף? - איז דא קאקעין-בלעטער אין די געטראנק? - א ליעק פון די געהיימע רעצעפט - די מאסיווע דורכפאל פון די 'נייע קאוק' וואס האט געפירט צו איר גרעסטע סוקסעס... - און פיל מער

51:41
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה