גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' בהר פ״ד

שנעלער אפצאלן דעם מארטגעדזש, אדער אוועקלייגן דאס איבעריגע געלט פאר אן אינוועסטטמענט געלעגנהייט מיט 2-3 יאר שפעטער?

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

19:14

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' אמר פ״ד

צי ס'איז כדאי צו אינוועסטירן אינעם 'טראמפ מידיא קאמפאני'. וואס זענען די אויסזיכטן אז ס'זאל מצליח זיין.

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

16:54

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' קדושים פ״ד

וואו איז דאס בעסטע פלאץ צו זוכן אינפארמאציע וועגן סטאקס און דעם מארקעט?

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

16:20

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' מצרע פ״ד

The S&P 500 is down 39.10 or 0.76%, to 5111.38: וואס איז פשט אין פסוק?

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

15:48

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' תזריע פ״ד

שאנסן פאר דורכפאל קעגן הצלחה ביים אריינגיין אין ביזנעס: חילוקים פון שפילן אויפ'ן סטאק-מארקעט, ביז אנדערע סארטן ביזנעסער.

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

15:53

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' שמיני פ״ד

א ווארט מיט הסבר וועגן א קאמפאני וואס לאזט דיך אינוועסטירן אויפ'ן 'פיוטשורס'-מארקעט מיט איר געלט.

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

15:36

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' צו פ״ד

וואס איז דער חידוש מיט דער סטאק-בראוקער קאמפאני 'ראבינהוד', און צי ס'איז כדאי צו אינוועסטירן דורך איר.

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

20:51

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' ויקרא פ״ד

כ'וויל איינפלאנצן דאס ביסל געלט וואס בלייבט מיר יעדע וואך, מיט'ן חשבון צום סוף צו האבן פאר א דאון פעימענט. וואו איז דאס בעסטע פלאץ דערפאר?

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

17:07

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' פקודי פ״ד

איך פארשטיי נישט צום מארקעט און ווייס נישט וויאזוי עס ארבעט. כ'זע אבער א סטאק וואס גייט יעצט זייער ארויף. כדאי צו אינוועסטירן דארט?

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

14:37

גוט געלט - חיים עקשטיין און פינחס גלויבער

ג' ויקהל פ״ד

פשוט פשט און אביסל טיפער הבנה אויף 'מייקראו' און 'מעקראו' קאנטראקטן.

*

חיים עקשטיין טעקסט מען אויף: 845-418-5037

14:08
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה