נשמה ווינקל

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' בהר פ״ד

פון טערעפיסט צו לייף קאוטש

1:16:48

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' אמר פ״ד

א רעקארדינג פון די נשמה ווינקל לייוו טעלעקאנפערענס

1:52:54

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' קדושים פ״ד

א סיכום פון די שמועסן איבער קליניקס און לייסענס - ווי אויך א מודעה איבער א לייוו נשמה קאנפערענס

50:47

נשמה ווינקל - מענטל העלט

ה' פ״ד

א ספעציעלע שמועס מיט 9 מומחים איבער די פראגע צי מען דארף דוקא גיין צו א טעראפיסט מיט לייסענס

1:44:44

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' מצרע פ״ד

א המשך צו די שמועס איבער קליניקס - מיט חנניה זילבערמאן

59:07

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' תזריע פ״ד

איז וויכטיג צו גיין צו לייסענס פראפעשענעלס - חלק א'

34:37

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' שמיני פ״ד

א המשך צו די שמועס איבער קליניקס מיט דר. עקיבא פערלמאן

1:05:02

נשמה ווינקל - מענטל העלט

ב' צו פ״ד

א שמועס איבער שמחה - און א המשך צו די שמועס איבער קליניקס

54:55

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' ויקרא פ״ד

קליניקס חלק ב' - מיט ר' מרדכי וויינבערגער

1:16:49

נשמה ווינקל - מענטל העלט

א' פקודי פ״ד

א שמועס איבער היימישע מענטל העלט קליניקס

48:05
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה