אויפן טרעיד פלאר - יוסף געשטעטנער

יוסי געשטעטנער - אויפן טרעיד פלאר

א' בא פ״ד

די ערשטע כלל פון די סטאק מארקעט: עס איז זייער שווער עס צו באזיגן אפילו ווען עס זעט אויס אז די דזשאָוק איז געלונגען

19:59

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

א' לך לך פ״ד

6'טע שמועס מיט׳ן עקזעקיוטיוו/סעילס קאָוטש און אי-אָו-עס אימפּלעמענטירער ר' מאיר דוד לעווינשטיין

35:07

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

ב' פ״ד

א לענגערע שמועס לכבוד חול המועד סוכות תשפ״ד

1:13:04

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

ד' פ״ג

ביזנעס אפהאנדלונג צום ענדע פון תשפ"ג

17:32

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

ג' פ״ג

4'טע שמועס מיט׳ן עקזעקיוטיוו/סעילס קאָוטש און אי-אָו-עס אימפּלעמענטירער ר' מאיר דוד לעווינשטיין

27:04

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

ג' כי תבא פ״ג

מען דארף קאמיוניקירן מיט פאטענציאלע ווענדארס און קליענטן

17:47

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

א' כי תצא פ״ג

צווייטע שמועס מיט׳ן עקזעקיוטיוו/סעילס קאָוטש און אי-אָו-עס אימפּלעמענטירער ר' מאיר דוד לעווינשטיין

29:10

אויפן טרעיד פלאר - יוסי געשטעטנער און מאיר דוד לעווינשטיין

א' שופטים פ״ג

א שמועס מיט׳ן עקזעקיוטיוו/סעילס קאָוטש און אי-אָו-עס אימפּלעמענטירער ר' מאיר דוד לעווינשטיין נישט צו פארברענגען צייט אין די ביזנעס

26:39

יוסי געשטעטנער - אויפן טרעיד פלאר

ד' עקב פ״ג

מען איז פארנומען מיט שטותים אין די ביזנעס זיך איינצורעדן אז מען טוט עפעס אויף

20:04

יוסי געשטעטנער - אויפן טרעיד פלאר

ב' במדבר פ״ג

אַ דרויסענדער ״קאנסאלטענט״ איז נישט אַ טשיף אַפּערעיטינג אפיסער

24:56
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה