טשיקאווע ווינקל -ארי' אבראמאוויטש

צו שמייכלן! וועכנטליכער איבערזיכט איבער די טשיקאווע און קאמישע אנעקדאטן וואס וועט אייך ברענגען דעם שמייכל.

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ה' ויקהל פ״ד

פרשת ויקהל

7:39

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ג' כי תשא פ״ד

פרשת כי תשא

7:31

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ד' תצוה פ״ד

פרשת תצוה

8:24

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ד' תרומה פ״ד

פרשת תרומה

7:43

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ה' משפטים פ״ד

פרשת משפטים

9:59

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ה' יתרו פ״ד

פרשת יתרו

11:48

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ד' וארא פ״ד

פרשת וארא

9:19

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ד' שמות פ״ד

פרשת שמות

8:38

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ד' מקץ פ״ד

פרשת מקץ

10:36

טשיקאווע ווינקל - ארי' אבראמאוויטש

ג' וישב פ״ד

פרשת וישב

10:23
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה