שמעון גרין

שמעון גרין

ד' בהר פ״ד

איז דיין חכמה פארזיכערט

24:34

שמעון גרין

ד' אמר פ״ד

איז ריכטיג אז צום סוף שטארבן אבער אלע די זעלבע

15:37

שמעון גרין

ד' קדושים פ״ד

א שאד צו נישט הנאה האבען פון די ריכטיגע זאכן

16:44

שמעון גרין

ה' פ״ד

דער עכטער חילוק צווישען די חכם און די כסיל

17:03

שמעון גרין

ד' מצרע פ״ד

ווי לעכטיג קען שוין ווערן

14:30

שמעון גרין

ד' תזריע פ״ד

פארעכטען איז שווערער ווי נישט קאליע מאכן

19:45

שמעון גרין

ד' שמיני פ״ד

א געמויזשאכץ פון צוויי וועלטן

24:00

שמעון גרין

ד' צו פ״ד

לאמיר מאכן א לעבן

15:35

שמעון גרין

ה' ויקרא פ״ד

משוגע משוגע אבער שכל דארף מען האבן

26:04

שמעון גרין

ד' פקודי פ״ד

וואס ווייניגער מ'ווייסט אלץ גליקליכער

14:51
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה