יצחק קלאר

ר' יצחק ברענגט אונז צום טיש דעם גאנצען בילד ארום די הויפט נייעסן; וועלכע דאמינירן און מאניפולירן די אינטערנאציאנאלע מידיא-נעצן.

יצחק קלאר - אנאליז

ד' צו פ״ג

ברעג'ס אָנקלאַגע – די מעסעדזש איז קלאָר

32:51

יצחק קלאר - אנאליז

מוצ״ש ויקרא פ״ג

עלווין ברעג פאַרמעסט זיך מיט טראָמפּ

30:10

יצחק קלאר - אנאליז

א' שמות פ״ג

1 - דזשעימס בעיקער - דער עף.בי.איי. אַגענט אין שפּיץ פון טוויטער'ס צענזור אַפּעראַציעס

2 - נייע טוויטער פיילס: אַלע רעגירונג אַגענטורן האָבן געפאָדערט צענזור

3 - ספּיקער געפעכט איז נישט בושות, נאָר וואָס איז יאָ?

43:36

יצחק קלאר - אנאליז

א' ויחי פ״ג

עף.בי.איי. דערקלערט: די וואָס באַריכטן פאַקטן וועגן אונזערע פאַרברעכנס זענען "קאָנספּיראַציע טעאָריסטן!"

37:51

יצחק קלאר - אנאליז

ד' וישב פ״ג

אמעריקע - די שפּיאָנאַזש געמיינדע אין קאָנטראָל פון סאָציאַלע מידיאַ

33:56

יצחק קלאר - אנאליז

א' וישלח פ״ג

וואָס זאָלן רעפּובליקאַנער טוהן מיט די יאַנואַר זעקס קאָמיטע

46:41

יצחק קלאר - אנאליז

ד' וירא פ״ג

מוצאי די 22 מידטורם'ס - אַ זיג פאַר דעמאָקראַטן ערשטוינט גאַנץ אַמעריקע

51:14

יצחק קלאר - אנאליז

ה' לך לך פ״ג

דעמאָקראַטיע איז אין קאָן!

38:00

יצחק קלאר - אנאליז

ג' וילך פ״ג

פאשיזם איז נישט דעמאָקראַטיע און לי עוועניו איז נישט אַמעריקע

35:47

יצחק קלאר - אנאליז

ג' נצבים פ״ב

די בּיידען אַדמיניסטראַציע אויפפירונג שטעלט קלאָר די צושטאַנד פון אַמעריקאנער "דעמאָקראַטיע" אונטער דעמאָקראַטן

35:50
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה