א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' בהר פ״ד

הדרכה וייעוץ איז קריטיש וויכטיג ביים אויפנעמען שטאב אדער בעפאר׳ן אונטער נעמען א פּראיעקט אינעם ביזנעס

20:23

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' אמר פ״ד

וויאזוי צו בויען אויף די מאמענטום פון נאך פּסח

19:59

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' קדושים פ״ד

עס איז נאך יום טוב און דער עולם איז מאטיוועיטעד. וויאזוי קען זיך עס האלטן?

20:09

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' מצרע פ״ד

זונטאג טהרה

21:59

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' תזריע פ״ד

זיך דורכרעדן מיט א דרויסענדיגער בעפאר מען וויל מאכן א טויש אינעם ביזנעס אדער אין די אייגענע דזשאב

22:53

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' שמיני פ״ד

מען געזעגנט זיך פון אדר און מ׳וועט רעדן נאך יאנטעף...

21:46

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

ה' פקודי פ״ד

מיט׳ן אפּלויף פונעם ווינטער, גרייט מען זיך פאר די ״ביזנעס שאוס״ אינעם זומער

26:48

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' תצוה פ״ד

א פשוטע מהלך פאר איינגעשטעלטע צו טרעפן דאס ריכטיג ארט און צו פארמיידן אומנויטיגע קאנפליקטן

18:30

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' משפטים פ״ד

וויאזוי ארבעטער/איינגעשטעלטע קענען זיך פאראויסריקן אין די אפגעשוואכטע היימישע דזשאב מארקעט

20:42

א שמועס פאר זיך - מאיר דוד לעווינשטיין און יוסי געשטעטנער

א' יתרו פ״ד

וויאזוי איינגעשטעלטע אין א פירמע קענען זיך טרעפן דאס פלאץ ווען ס׳איז דא EOS טוישונגען אין די ביזנעס

24:21
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה