פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' בהר פ״ד

פרשת בהר

11:14

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' אמר פ״ד

פרשת אמור

12:27

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' קדושים פ״ד

פרשת קדושים

13:11

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ג' תזריע פ״ד

פרשת תזריע

14:54

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' שמיני פ״ד

פרשת שמיני

11:58

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ג' צו פ״ד

פרשת צו

15:00

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' ויקרא פ״ד

פרשת ויקרא

23:55

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' פקודי פ״ד

פרשת פקודי

17:14

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' ויקהל פ״ד

פרשת ויקהל

20:24

פרנסה קלה ונקי' - חיים דוד דעססער

ב' כי תשא פ״ד

פרשת כי תשא

15:35
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה