ידיעות און פליאות - משה שפיצער

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש אמר פ״ד

אינטערעסאנטע פאקטן איבער די וועלט און פלאנעטן

36:38

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש קדושים פ״ד

עלעקטעריק סוויטשעס, פיוסעס און סערקיט-ברעיקערס

52:46

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

א' אחרי פ״ד

וויסנשאפטליכער חול המועד שמועס צווישן ר' משה שפיצער און ר' מענדל בוים

1:41:36

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש תזריע פ״ד

שמועס #40: סופער קאנדאקטורס און שאקס

1:04:39

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש שמיני פ״ד

פלאגס, 120 אקעגן 240 און נאך

1:02:25

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

ג' צו פ״ד

שמועס #37: ליקוי חמה

52:44

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

ב' צו פ״ד

עלעקטעריק, וואלטס, עמפס און וואטס

1:04:30

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש פקודי פ״ד

שמועס #36: שאלות ותשובות איבער אטאמס און נאך

43:36

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש כי תשא פ״ד

שמועס #35: אטאמס, סטאטיק עלעקטאריק און בליצן

54:08

ידיעות און פליאות - משה שפיצער

מוצ״ש תרומה פ״ד

שמועס #34: אילאן מאסק'ס ניוראלינק

1:36:02
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה