קול מדע - משה נחום קרויס

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' בהר פ״ד

נושא: התגלות הזוהר (דער דאקטאר פארציילט פארן אמרי אמת זצ״ל)

33:32

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' אמר פ״ד

נושא: בטילה מביאה לידי שעמום (פארוואס האט הקב״ה געשריגן וויי?)

25:34

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' קדושים פ״ד

נושא: דרכיה דרכי נועם

18:03

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' אחרי פ״ד

נושא: ריכוז focusing חלק א׳ (נישט געדענקט די נאמען, הרב הופמן פארציילט)

25:57

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' מצרע פ״ד

נושא: שאלות וויכוחים באמונה (מצורף מעשה נורא מבערגן בעלזן)

30:48

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' תזריע פ״ד

נושא: ברויט א מצריש׳ע ערפינדונג (הוספה: מחשבהדיג׳ע בליק איבער לחם און עבדות ועוד)

30:04

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' שמיני פ״ד

נושא: שלימות Perfectionism (אגרות החזון איש קיצוניות)

25:32

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' צו פ״ד

נושא: מסודר און סדר (גוים מאכן בעסער סדר)

32:31

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' ויקרא פ״ד

נושא: נקיי הדעת, רעדן און pain ועוד (באוויר דפוריא)

24:30

קול מדע - משה נחום קרויס

ה' פקודי פ״ד

נושא: טעכנעלאגיע און שבת (א נייע בליק אין די נושא)

34:50
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה