עלעקשאן נאכט אנאליזן

עלעקשאן נאכט לייוו תשפ"ג חלק ד'

ד' וירא פ״ג

אנאליזן און אפהאנדלונג פון 1 אזייגער ביז 2:30 דינסטאג נאכט וירא

1:19:20

עלעקשאן נאכט לייוו תשפ"ג חלק ג'

ד' וירא פ״ג

אנאליזן און אפהאנדלונג פון 11:30 ביז 1 אזייגער דינסטאג נאכט וירא

1:54:42

עלעקשאן נאכט לייוו תשפ"ג חלק ב'

ד' וירא פ״ג

אנאליזן און אפהאנדלונג פון 10 אזייגער ביז 11:30 דינסטאג נאכט וירא

1:23:54

עלעקשאן נאכט לייוו תשפ"ג חלק א'

ד' וירא פ״ג

אנאליזן און אפהאנדלונג פון 8:30 ביז 10 אזייגער דינסטאג נאכט וירא

1:25:02

דרוקט דא צו הערן לעבעדיגע אנאליז און אבזערוואציעס איבער די וואלן אויסגאנג

ג' וירא פ״ג

Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה