קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין ‎‎

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ד' פ״ד

מייקרא לענדער

א חול המועד שפאציר איבער די קוריאזע ערשיינונג איבער מענטשן וועלכע באשלוסן צו דערקלערן זייער אייגן לאנד און מאכן זיך פרישע געזעצן אויף זייער אייגענע טעריטאריע טראץ וואס זיי זענען אין א ציוויליזירט לאנד

54:17

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

א' כי תצא פ״ג

נייעס אין לענדער ארום דער וועלט - די שוואכע טוריזם אין ארץ ישראל - ספעציעלע רייזע פון ר' משה און ר' שמעון יואל פאר די נייע "וואונדערקינד" - ענטפערס אויף פראגעס פון צוהערער - פסח ביי די בערג אידן - די קאווקאזן און שבתי צבי ימ"ש - די אוגאנדא קהלה אַבָּאיוּדָאיָה פון טונקל-הויטיגע וואס פאררופן זיך אידן - קבר יונה הנביא אין איראק - און נאך

33:45

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

מוצ״ש ראה פ״ג

אפדעיט איבער אומאן ר״ה - צפון קארעא שיקט פליגערס קיין כינע - מאראקא פול מיט אידישע באזוכער - האנג קאנג דורכאויס קאוויד - די אידישע קהילה אין האנג קאנג

29:21

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ג' עקב פ״ג

טעראר אטאקע קעגן חבד צענטער אין מומבאי באצייטענס אפגעשטעלט, די שטעט מחוזא נהרדעא און פומפודותא, געכאפט מתפלל זיין ביי קבר יחזקאל דורך די איראקע מוכבאראט

35:48

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ג' ואתחנן פ״ג

די נייע געזעץ אז פון קומענדיגע יאר וועלן אמעריקאנער דארפן האבן א וויזע צו אייראפע - די סקיפּלעגינג טריק און אירע ריזיקעס - ר' משה באזוכט אין איראק - די אידן וואס זענען געבליבן אין איראק - א פראבלעם אין לופטפעלד - אין די באגדאדער גאסן

36:24

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ג' דברים פ״ג

מדינת ישראל בירגער פארכאפט אין איראק, א בית החיים אויף א בארג, א שבת מיט די קאווקאזע בערג אידן און זייערע אייגנארטיגע מנהגים

31:47

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ב' מטו"מ פ״ג

די בערג אידן אין קאווקאז: די דזשאהארן און די דזשוהארישע שפראך – די קאנטרי-געגנט פאר רוסישע אידן – איינציגע אידישע שטאט אויסער קרית יואל אינדרויסן פון ארץ ישראל - די היסטאריע פון די בערג-אידן - ר' משה באזוכט דעם היסטארישן שטעטל און טרעפט אירע אידישע איינוואוינער

29:17

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ד' נצבים פ״ב

צווייטער טייל איבער די יו-ען-פי-או, ווער זענען די קורדן און וואס איז קורדיסטאן? זענען דא אידן אין קורדיסטאן? דער באזוך פון ר' משה אין סאמאליע-לאנד; שליסונג פון סעריע 'קליינע וועלט' צום ענדע פונעם זומער סעזאן

34:58

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ה' כי תבא פ״ב

די יו-ען-פי-או, א פאראיין פון לענדער וועלכע האבן נאכנישט באקומען די אנערקענונג אויף וואס זיי קוקן ארויס; די אנהייב און אונטערגאנג פונעם רעפובליק פון ביאפרא; די דראמאטישע פארכאפונג פון רודי ראשמאן זוכנדיג נאך אידן אין ביאפרא; און נאך

28:51

קליינע וועלט - משה און שמעון יואל קליין

ה' שופטים פ״ב

דער מעמד אין וויליאמסבורג פארן טערקישן קאנסול - די נסיעות פון ר' משה קיין טערקיי - אידן מאכן א לעבן אונטער די אטאמאנישע אימפעריע - וויאזוי קומט א חסיד'ישער רבי אינעם טערקישן בית החיים?

39:24
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה