אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

ד' צו פ״ג

שאו קעיס: נייער ביזנעס ״דעקאו-וואל״ מיט׳ן אייגנטומער ר׳ יואל עקשטיין

10:54

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

ה' ויק"פ פ״ג

שאו קעיס: נייער עקסערסייז דזשים פלעטוט מיט ר׳ יוסי דייטש

15:50

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין און הענדל ברייער

ה' כי תבא פ״ב

אן איבערבליק אויף די בעפארשטייענדע יו"ט סעזאן און די ריזיגע קוואנטומס פון עסן וואס די גראסעריס פארקויפן - נייע סטודיא" דידידאם" פארשפרעכט צו טוישן די מוזיק אינדוסטריע - בשעת ווען פרינטינג פאלט אין די אלגעמיינע גאס איז עס נאכאלץ גאר א שטארקע אינדוסטריע ביים היימישן ציבור

33:49

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין און הענדל ברייער

ה' ואתחנן פ״ב

ברייטע אפהאנדלונג איבער פארשידענע נייע ביזנעסער, געשעפטן און פראדוקטן וואס זענען ערשינען אויף די אידישע מארקעט דורכאויס די לעצטע טעג

37:59

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין און הענדל ברייער

ג' דברים פ״ב

ברייטע אפהאנדלונג איבער פארשידענע נייע ביזנעסער, געשעפטן און פראדוקטן וואס זענען ערשינען אויף די אידישע מארקעט דורכאויס די לעצטע טעג

27:51

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין און הענדל ברייער

א' מטו"מ פ״ב

ברייטע אפהאנדלונג איבער פארשידענע נייע ביזנעסער, געשעפטן און פראדוקטן וואס זענען ערשינען אויף די אידישע מארקעט דורכאויס די לעצטע טעג

41:39

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין און הענדל ברייער

א' פנחס פ״ב

ברייטע אפהאנדלונג איבער פארשידענע נייע ביזנעסער, געשעפטן און פראדוקטן וואס זענען ארויס אויף די אידישע מארקעט דורכאויס די לעצטע טעג

41:10

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

ה' שלח פ״ב

שאו קעיס נומבער 13: נייער ביכל קלוג און שארף ארויסגעגעבן דורך ר׳ יוסף משה כהנא

7:56

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

ה' במדבר פ״ב

שאו קעיס נומבער 12: נייער פירמע ״היטש״ קאר סערוויס מיט ר׳ יואל טירנויער

18:55

אידישע שאו קעיס - יצחק עקשטיין

ה' בחקתי פ״ב

שאו קעיס נומבער 11: נייער פירמע איי-אינדעטיפיי מיט משה ארי׳ זופניק

14:51
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה