צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' בהר פ״ד

כ'וויל לעבן רואיג און צופרידן, אבער דאס לעבן פילט זיך ליידיג און נימאס, און דערצו ווער איך צערייצט פון יעדער קלייניגקייט.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

18:59

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' אמר פ״ד

צי טעראפי קען צושטעלן פראקטישע עצות, אנשטאט סתם שמועסן און אויסשמועסן. — אויך, יוסף זאב דערציילט איז מסביר זיין טיטל און ראלע אין טעראפי און צילן מיט דער 'צווישן אונז' פראגראם.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

19:14

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

ג' מצרע פ״ד

די עיקרים וויאזוי צו פסח'דיג צו מאכן מיט זיך און די פערזענליכע שוועריגקייטן, זענען סאך גרינגער ווען מ'כאפט אז דאס פינטעלע איך איז באפרייט פון אלע מאטערנישן.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

19:48

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' תזריע פ״ד

עטליכע משפחה-מיטגלידער ליידן פון בייפאולער. זאל איך, וואס האט מיטגעהאלטן עטליכע עפיזאדן, גיין פאר טעראפי? וואס זענען די שאנסן אז ביי מיר וועט עס אויך ארויסקומען אביסל שפעטער אין לעבן?

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

23:08

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' שמיני פ״ד

וויאזוי צו האנדלען מיט א באקאנטן וואס איז זייער מזלזל אין מיר און צעקלאפט מיך אויף פארשידענע אופנים. — אויך, פארוואס נאר איין שאלה ווערט געענטפערט א וואך.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

21:01

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' ויקרא פ״ד

די שמועסן מיט אנדערע זענען מיר נישט אינטערעסאנט, און איך זוך א וועג צו מאכן חברים אין פאל כ'דארף א טובה פון א צווייטן.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

14:13

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

ב' כי תשא פ״ד

כ'בין זייער אן אמת׳דיגער מענטש, וואס האט נישט ליב צו באקומען טובות פון אנדערע. איך פיל אבער אז ס׳איז נישט גוט אזוי.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

19:06

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' תצוה פ״ד

כ׳האב ליב מיין דזשאב, אבער עמיצער העכער מיר רעדט צו מיר מיט זילזול און קלאפט מיך כסדר אראפ.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

14:24

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' יתרו פ״ד

כ'האב זייער מורא צו רעדן מיט מענטשן. כ'בין אנגעצויגן פאר יעדן שמועס און אויך בשעת'ן שמועס. איך זארג זיך עקסטער וואס וועט זיין אויב אינמיטן רעדן וועט ווערן שטיל.

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

16:10

צווישן אונז - יוסף זאב בראווער

א' בשלח פ״ד

כ'האב צוויי סתירה'דיגע וועזנס וואס וואוינען אין מיר און ציען מיך צו צוויי אנדערע ריכטונגען. ביידע שטימען הונדערט פראצענט. וויאזוי ווייס איך וואס צו טאן למעשה?

*

שאלות פאר דער פראגראם: 347-766-3344

אפוינטמענט מיט יוסף זאב: 347-470-8151

18:58
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה