שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ד' בהר פ״ד

פרשת בהר

44:54

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' אמר פ״ד

פרשת אמור

46:37

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' קדושים פ״ד

פרשת קדושים

50:34

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' אחרי פ״ד

פרשת אחרי

29:45

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' מצרע פ״ד

טהרה-פסח

1:03:31

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ד' תזריע פ״ד

פרשת תזריע

56:38

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' שמיני פ״ד

פרשת שמיני

47:29

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' צו פ״ד

פרשת צו

40:55

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ד' ויקרא פ״ד

פרשת ויקרא-פורים

37:03

שבת פעקל - וועלוול פעלדמאן

ה' פקודי פ״ד

פרשת פקודי

42:59
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה