ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' בהר פ״ד

א 'רעיז' פארדינט מען לויט וויפיל מ'ברענגט פאר דער קאמפאני. ס'איז נישט קיין מתנה און זיך 'אנשטרענגען' איז נישט קיין בארעכטיגטע סיבה.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

19:04

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' קדושים פ״ד

'אויב ס'גייט נישט ווי מ'וויל, וויל מען וויאזוי ס'גייט'. וויאזוי זעט מען זיך ארויס פון דעם געראנגל מיט זיך אליין? קלוגע אנווייזונגען לגבי וואס ארבעט יא, און וואס ס'לוינט זיך נישט צו פרובירן.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

17:45

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ד' אחרי פ״ד

יעדער מענטש וועט געניסן און זיך מער פאראויסרירן אין ביזנעס מיט דער הילף פון א מומחה. — דאס תועלת וואס פשוט גיין ברענגט.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

16:37

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' מצרע פ״ד

דער חילוק צווישן באקומען א קלארן ענטפער און זיך טרעפן מיט א וואנט, ליגט אפטמאל אין בלויז געציילטע ווערטער.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

0:00

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' תזריע פ״ד

פארוואס טוט ער נישט זיין דזשאב? נאכ'ן פעסטשטעלן צי ס'איז דא א לאך אין קלארקייט אדער אחריות, וועסטו וויסן וואס צו טאן ווייטער.

*

Mordechai Klein LCSW-R, Marriage & Family Therapist, and Business Coach.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

12:04

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' שמיני פ״ד

וואס מיינט א 'דעדליין'? וויאזוי שטעלט מען אוועק א דעדליין? און וואס איז דאס שייכות פון 'טוטפּעיסט' ביז'ן ענדיגן מיט די הכנות ביים זמן פון שבת?

*

מרדכי קליין LCSW-R איז אן עקזעקוטיוו קאוטש און EOS Implementer.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

15:24

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' צו פ״ד

אישוס וואס ווערן שנעל אויפגעברענגט אויפ'ן ריכטיגן אופן, ברענגען נאר גוטע רעזולטאטן: לערן זיך אויס צו מאכן אן אישו פון יעדן טישו.

*

מרדכי קליין LCSW-R איז אן עקזעקוטיוו קאוטש און EOS Implementer.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

16:05

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' ויקרא פ״ד

וועגן א פערזענליכן שמועס דורכאויס א דזשאב-אינטערוויו, און וויפיל ס'איז דיר נוגע די דרויסנדע וועלט פון א קאנדידאט. — אויך, מרדכי'ס באזוך אינעם הויפטקווארטיר פון אן אינטערנאציאנאלן פינאנץ-עקספערט.

*

מרדכי קליין LCSW-R איז אן עקזעקוטיוו קאוטש און EOS Implementer.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

14:40

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' פקודי פ״ד

דער טייטש פון אן ארבעטער און די יסודות פון וואס ס'מיינט פאר ביידן, דעם ארבעטס-געבער און דעם ארבעטער אליין.

*

מרדכי קליין LCSW-R איז אן עקזעקוטיוו קאוטש און EOS Implementer.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

21:05

ביזנעס קאפ - מרדכי קליין מיט פינחס גלויבער

ב' תצוה פ״ד

דריי עיקרים וואס זענען מסוגל צו האבן און בלייבן מיט צופרידענע, געטרייע ארבעטערס.

*

מרדכי קליין LCSW-R איז אן עקזעקוטיוו קאוטש און EOS Implementer.

Phone: 718-344-1074

YouToBe Club: https://chat.whatsapp.com/GSQ7EV4S78kIOWu4zAzt02

19:45
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה