גאסט אנאליזן און אפהאנדלונגען

מיכל פישער - אנאליז

ה' בהר פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

40:23

מיכל פישער - אנאליז

א' בהר פ״ד

ארום די נייעס: ערקלערונג אויף די פאקטארן פון די איראנער העליקאפטער עקסידענט

33:44

מיכל פישער - אנאליז

מוצ״ש אמר פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

18:01

מיכל פישער - אנאליז

ו' אמר פ״ד

אינטערסאנטס און פארשידענס

22:06

מיכל פישער - אנאליז

ד' אמר פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

1:00:34

משה גרובער - אנאליז

ג' אמר פ״ד

אפהאנדלונג איבער די 24' עלעקשאנס

24:38

מיכל פישער - אנאליז

מוצ״ש קדושים פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

12:48

מיכל פישער - אנאליז

ו' קדושים פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

35:39

מיכל פישער - אנאליז

ה' קדושים פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

34:42

מיכל פישער - אנאליז

מוצ״ש אחרי פ״ד

מלחמה אין מיטל מזרח און אלעס ארום

8:01
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה