גוט-געפרעגט - פנחס גלויבער

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ד' בהר פ״ד

- פארוואס קעלט ציפט

- אינגרידיענטס אויף עסן-פעקלעך זענען פינקטליך?

- שפראך פון בעלי חיים

- עלטערן זוכן טויטע פליגן?

- פארוואס ניו יארק טוישט לייסענס

9:26

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ג' בהר פ״ד

- וויאזוי לופט אינדרויסן איז משפיע אויף פארמאכטע צימערן

- שיכרות פון וויין און ברוינפן

- קאלירטע פלעקן אויף ערד נאך רעגן

- חילוק פון קאמוניזם און סאציאליזם

- וואס מיינט א סופרעמיסיסט?

12:13

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ג' אמר פ״ד

- וועגן שנעלע באנען אין אמעריקע

- וויאזוי א טאנק דרייט זיך

- מייקראואוועיוו-עסן איז שעדליך?

- פרס שטאמט פון ישמעאל?

- די השפעה פון רעגן אפילו מ'ווייסט נישט

9:19

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

א' אמר פ״ד

- ווער ריקט די בילדער אויף דער וואנט?

- וועגן פֶּרֶד-פְּרֵדָה באשעפעניש

- וואו איז הר ציון?

- מאשין וואס מאכט פון לופט וואסער

- פעך און צעמענט

11:43

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ד' קדושים פ״ד

- וויפיל לענדער אויף דער וועלט?

- טיפסטע פלאץ אינעם אטלאנטיק

- אויפטו פון שווייס

- ענליכקייטן צווישן אידיש און ענגליש

- פייגלעך אין V פארעם

12:16

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ב' קדושים פ״ד

- פייער און עלעקטריק פייער

- פארוואס רבינו תם?

- פארוואס אייז ווערט נישט שניי

- שיילן הארטע אייער

- שווערער שווייס-גערוך

10:14

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

מוצ״ש אחרי פ״ד

- מרדכי הצדיק און נחמי׳ בן חכליהו

- היץ און צעלאזטן שטיין

- וויפיל סאולער סיסטעמס זענען דא

- שפאניש און לשון זכר און נקיבה

- קאפין-פרייע קאווע

9:28

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ד' אחרי פ״ד

- עקסרעי

- פארוואס ליכט פינקלט

- פארוואס ראודס לויפן נישט גראד

- דאס שווארצע מאטעריאל ביים רייבן הויט

- וויפיל אייער לייגן הינדלעך

9:32

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ו' פ״ד

- קאמערעס אין געריכט-זאל

- וואס איז 'סטעלטה'?

- פשט פון 'בינגאו'

- וואס ליגט אונטער קאליפארניע 'פראפאזישאן 65'?

- הייס וואסער און אייז

10:55

גוט געפרעגט - פנחס גלויבער

ה' פ״ד

- פארוואס א טאטוע פארמעקט זיך נישט

- לעבנסשפאן פון מאסקיטאוס

- מייקראואוועיוו-עסן קילט זיך שנעלער?

- וואס איז דער צווייטער אמענדמענט

- נוטרישאן פאקטן אויך אלקאהאלישע געטראנקען

13:43
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה