בעלי מנגנים ענטפערן - 12 שאלות פון ריזן אין די עולם הנגינה

צוועלף פראגעס: מוזיקאנט ר' מאיר יודא לעפלער

א' ויקהל פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

19:40

צוועלף פראגעס: בעל מנגן ר' דוד פעדער

א' כי תשא פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

22:34

צוועלף פראגעס: בדחן ר' יוסף חיים ראטנשטרייך

ד' תרומה פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

51:53

צוועלף פראגעס: נייער מוזיקאנט ר' מענדי מיללער

ג' משפטים פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

29:23

צוועלף פראגעס: בעל מנגן ר' שלום לעממער

ג' יתרו פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

27:27

צוועלף פראגעס: בדחן ר' יואל ברוין

ג' בשלח פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

45:35

צוועלף פראגעס: שרייבער, אקטיאר און שפילער ר' שמעון יואל קליין

ב' בא פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

36:26

צוועלף פראגעס: פראדוסער און אראנזשירער ר' נפתלי משה שניצלער

ד' שמות פ״ד

קורצע אבזערוואציעס פון דיר און אים, מיט צוועלף פראגעס אנבאלאנגט די עולם הנגינה

1:07:25

צוועלף פראגעס: העסקן ר' יוסף געשטעטנער

ד' וישלח פ״ד

דורן תפילה ומלחמה: הערט פון ר' יוסף וואס טוט שוין פילע יאר שתדלנות ביי פאליטיקאנטן איבער די וועגן וויאזוי עסקנים באגייען זיך מיטן ארבייטן לטובת אחינו בני ישראל

41:28

צוועלף פראגעס: דער אקטיאר ר' מרדכי הערש הערשקאוויטש

מוצ״ש חיי שרה פ״ד

ר' מרדכי הערש הערשקאוויטש גיבט צוועלף ענטפערס איבער די פרשה, זיין פארלירן זיינע עלטערן ע"ה, נגינה און דער מצב אין ארץ-ישראל

20:16
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה