עקספיריענס און סוקסעס אינטערוויוס

סוקסעס עפיזאדן! דיסקוסיעס מיט היימישע סוחרים וועלכע באזיצן ביזנעס עקספערטיז; צו נאשן טיפס און פאזיטיווע געדאנקען.

עקספיריענס און סוקסעס: ר' אלימלך וועבער - גרינדער און אנפירער פון די או-דזשעי-בי-עי שאו‎

ג' בהר פ״ד

שמועס איבער די נושא פון שאוס בכלליות, ווי אזוי זיך צו גרייטן, וואס צו ערווארטן און ווי אזוי צו מצליח זיין ביי א שאו בס"ד

1:04:54

עקספיריענס און סוקסעס: ר' משה ראזנער - ראזנערס גראסערי

ג' אמר פ״ד

ר' משה האט אן אינטערסאנטע מהלך וויאזוי ער פירט זיינע גראסערי געשעפטן פאר לאנגע יארן, האלטענדיג די פרייזן ביליג. הערט וויאזוי א איד וואס קומט פון אר"י האט אויפגעשטעלט א סוקסעספולע פארצווייגטע געשעפט אין בארא פארק

1:03:27

עקספיריענס און סוקסעס: ר' שמואל יודא מאשקאוויטש - ראק לידערשיפ סעלושאנס

א' אמר פ״ד

ר' שמואל יודא שטעלט פאר צום צווייטן מאל די "ביזנעס סינק ווארקשאפ" דעזיינט פארן היימישן ענטערפענור מיט זאכן וואס פלאגן טאג טעגליך סוקסעספולע ביזנעסלייט

-

אימעיל: [email protected] נומער: 718-664-6066 עקסטענשן 0

15:05

עקספיריענס און סוקסעס: ר' יעקב יוסף בלום – לאנג-יעריגע ביזנעס קאנסולטענט

ב' קדושים פ״ד

ר' יעקב יוסף ברענגט ארויס די יסודות וואס פירן צו מער פראפיט אין א ביזנעס. הערט פארוואס ביזנעס אנאליסיס און דיטעילט רעפארטס איז א שליסל צו שטארקע רווחים, נישט קיין חילוק וואו די עקאנעמי האלט

1:01:59

פראיעקט: פון 9 ביז 6 אין א אידישע ארבעטס טאג

ו' פ״ד

הערט שמועסן מיט היימישע ביזנעסלייט און ארבעטער, שעה-נאך-שעה פון 9 אזייגער אינדערפרי ביז 6 אין אווענט וויאזוי עס זעט א אידישע ארבעטס טאג אין כל ערליי אינדוסטריעס: דער קאנסאלטענט, דער הצלה דיספעטשער, דער קאנטראקטער, דער קעכער, דער נייעס-שרייבער, דער מגיד שיעור, דער מארטגעזש בראוקער, דער שפילער, דער ביזנעס קאוטש און דער וואס טיילט אפ פאמיליע און ארבעט

2:40:20

עקספיריענס און סוקסעס: ר' דוד מייראוויטש - עמודי שיש פרינטינג

ד' מצרע פ״ד

ר' דוד האט געארבייט פאר א פרינטינג פירמע אין אר"י, און נאכוואס עס האט זיך געשלאסן האט ער עס אפגעקויפט און אויפגעשטעלט א מעכטיגע פרינטינג אימפעריע. הערט וויאזוי עס גייט צו מיט דרוקן ספרים אין אר"י און עס ווערט דערנאך געשיקט איבער די וועלט, באגלייט מיט ביזנעס טיפס

41:26

עקספיריענס און סוקסעס: ר' יצחק ראזענבערג - קינגס פיש טאנק

ג' תזריע פ״ד

ר' יצחק ראזענבערג האט אהערגעשטעלט אן אייגנארטיגער ביזנעס פון צושטעלן גרויסע פיש טענקס פאר אפיסעס, ביזנעס צענטערן און ביי הייזער. הערט וויאזוי ער האט גענומען א האבי און עס טראנספארמירט אין א סוקסעספולע געשעפט

1:11:59

עקספיריענס און סוקסעס: די צוויי שותפים וואס שטייען אונטער דעם ריעל עסטעיט קאנפערענץ "רידיעל"‎

ה' שמיני פ״ד

אינטערעסאנטער שמועס מיט די צוויי שותפים וואס שטייען אונטער דעם נאציאנאלע ריעל עסטעיט קאנפערענס "רידיעל", וואס קומט פאר קומענדיגער דינסטאג, ווען ס'קומען זיך צוזאם ביזנעסלייט פון איבער גאנץ אמעריקע • הערט ווי אזוי היימישע יונגעלייט ברענגען צוזאם פובליק קאמפאניס און גרויסע סוחרים אין די ריעל עסטעיט ביזנעס

30:48

עקספיריענס און סוקסעס: ר' אבא יאקאבאוויטש - גלאבעל דעסק

ג' שמיני פ״ד

ר' אבא האט געעפענט א פירמע אין אר"י וואס שטעלט צו ארבייטער פון אר"י צו טאן סערוויסעס פאר אמעריקאנער פירמעס, הערט וויאזוי ער האט געבויט א פירמע וואס העלפט סיי די ארבייטער פון אר"י און די ארבייטסגעבער אין אמעריקע

57:46

עקספיריענס און סוקסעס: ר' אברהם אלי פרידריך - אלל-אין-וואן אפלייענסעס

ד' צו פ״ד

הערט איבער די ביזנעס וואס האט זיך אנגעהויבן פאר 15 יאר צוריק אויף א קלענערע פארנעם, און זיך שנעל צעוואקסן, - הערט טיפס און אינטערסאנטע דעטאלן וויאזוי מען קען אויפבויען א ביזנעס עס זאל פארן אויף די ריכטיגע רעלסן

42:07
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה