ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ג' דברים פ״ב

משוגע משוגע, שכל דארף מען האבן: די כוח פון די "זעקס וואכן טשאלענדזש" און די "פערציג טעג פון רבי ר' אלימלך זי"ע

37:20

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ה' פנחס פ״ב

פראפעשאנעל ארגומענטס, ווי אזוי צו פירן א וויכוח און יענער זאל דיר נאך ליב האבן

24:39

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ג' קרח פ״ב

ענדיג צו וואס דו האסט אנגעהויבן

21:30

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

א' שלח פ״ב

ווי אזוי ריכטיג צו זאגן א קאמפלימענט, און אן עקספיריענס מיט די חשובע ארגאניזאציע ביי א "שבת ריעים"

24:27

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ג' נשא פ״ב

ס'בעסער אויסצוהערן א צווייטן, מער ווי טויזנט ווערטער

31:14

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ה' בחקתי פ״ב

שיק דיין איגאו אויף וואקאציע, פאר עטליכע מינוט א טאג

16:15

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ד' בהר פ״ב

ב'היכל ה'שכל וה'פוינטן: געב אכט נישט צו פּוינטן דיין פינגער, פאר דו פארשטייסט יענעם און זיין מצב - די טיקעטס צו דעם קאנפערענץ וואס יעדער ארבעטער דארף זיין: 845.280.5005

28:52

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ד' קדושים פ״ב

פרשת קדושים

29:10

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ה' אחרי פ״ב

ב'היכל ה'שכל והמלחמה

אין הדבר תלוי אלא בי!

די כוח ווי אזוי צו פייטן

22:45

ב'היכל ה'שכל - מיט הרב שלום יעקב וואזנער און ר' יואל פעלזן

ג' פ״ב

"פרי טשויס" איז די אקסיזשען פון לעבן!

איז "פרי טשויס" א סתירה צו אידישקייט, אדער צו די חירות פון פסח?

24:40
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה