אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ר' אליעזר שלאגט זיך פאר'ן ווארהייט מיטן גאנצן וועזן; ער דעקט די קאנטערווערסיאלע טעמעס און האלט זיי פריש אויפ'ן היימישן באלעמער.

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ה' בהר פ״ד

מהלך א ווי אזוי צו טיילען חלוקות פאר מיטל קלאס פארדינער

54:05

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ב' בהר פ״ד

האבען נאך אפאר דאלער אדער הרחבת הדעת

39:48

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ה' אמר פ״ד

זאל מען ווען מען מאכט חתונה ספענדן אסאך כדאי צו העלפן די אידישע אקאנעמי?

31:44

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ב' אמר פ״ד

טון חסד פאר איינעם אויף די חשבון פון א צווייטן

32:32

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ה' קדושים פ״ד

יום טוב חלוקות - ווען דארף מען נעמען? ווען טאר מען נישט נעמען? און ווען איז בעסער אז מען נעמט נישט?

33:52

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ג' קדושים פ״ד

מיר הייבן אן בעז״ה סעזאן נומבער 13 - בשם השם נעשה ונצליח!

36:08

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ב' פ״ד

ליל הסדר כפשוטו - חלק א'

59:22

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ה' מצרע פ״ד

שלום בית - רואיגקייט אין שטוב - לוינט זיך איבער אלעס, ועוד.

52:28

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ב' מצרע פ״ד

הערות פון צוהערער - בענין דעת הרה״ק מוויזשניץ בנוגע הצלה בשבת

1:13:13

אקטועלע אנאליזן - אליעזר קרויס

ה' תזריע פ״ד

הערות פון צוהערער

38:45
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה