יואל מייראוויטש

ר' יואל'ס אבזערוואציעס אויף דער פאליטישער ארענע זענען דערפרישנד; ער האלט אייך פולקאם אינפארמירט ארום די לעצטע געשעענישן.

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

ב' ויקרא פ״ד

פאליטישע אבזערוואציעס

26:14

יואל מייראוויטש - עוזר ווייס

מוצ״ש תצוה פ״ד

פאליטישע אבזערוואציעס

30:18

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

ג' בשלח פ״ד

וואס זענען די שאנסן פון טראמפ אין די אלגעמיינע וואלן? הערט אויך איבער זיינע לעגאלע קעיסעס און וואס עס מיינט פאר דער פרעזידענטליכע פארמעסט

28:26

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

א' בא פ״ד

ווער שטייט פאראויס יעצט הארט בעפאר די אייווא קאקוסעס?

30:54

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

ג' שמות פ״ד

צוויי שטאטן ווארפן אראפ טראמפ פון די וואל-בילעט. וואס מיינט דאס פאר די 2024 וואלן?

27:25

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

א' קרח פ״ג

טראמפ איז אנגעקלאגט געווארן: הערט ביידע זייטן פון די מטבע

34:21

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

א' פ״ג

די דורהאם רעפארט - סי-ען-ען טאון האול - קריזיס ביים גרעניץ

33:56

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

ה' נצו"י פ״ג

א הצלה מעשה - מלחמה אין סודאן - פענטעגאן ליקער

26:47

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

ג' ויקרא פ״ג

וויאזוי וועט אמעריקע אויפנעמען אן ארעסט אויף דער געוועזענער פרעזידענט טראמפ?

24:26

ר' יואל מייראוויטש און ר' הענדל ברייער

א' ויק"פ פ״ג

די נייע יאנואר 6 רעקארדירונגען: וועט עס טוישן די פאקטן אדער בלייבט אלעס ביים אלטן? וואס צייגן די טעקסט מעסעדזשעס פון פאקס נייעס אגענטור?

29:31
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה