נגינה אינטערוויוס

דער נגינה גאסט: ר' יושע קאפף און ר' אברומי לונגער פון די שירה קווייער

ד' אמר פ״ד

הערט פון די צוויי קאפעליע זינגערס ביי די בארימטע שירה קווייער, וויאזוי עס גייט צו דאס זינגן אויפן קווייער און אלעס ארום

1:05:11

דער נגינה גאסט: בעל מנגן ר' חיים בלומענפעלד

ג' קדושים פ״ד

אן אינהאלטסרייכע אפהאנדלונג איבער די נייע הערליכן 'ספירה' אלבום "הארץ און געפיהל"

1:25:36

דער נגינה גאסט: בעל מנגן ר' ישראלי ליפשיץ

ב' מצרע פ״ד

אן אינהאלטסרייכע אפהאנדלונג איבער די נייע הערליכן אלבום "חלום"

53:19

דער נגינה גאסט: בעל מנגן ר' יודי ביאלוסטאצקי און דער אראנזשירער ר' מענדי הערשקאוויטש

ד' תזריע פ״ד

אן אינהאלטסרייכע אפהאנדלונג איבער די נייע הערליכן אלבום "שישי"

1:51:57

דער נגינה גאסט: קאמפאוזער ר' יוסי גרין

א' שמיני פ״ד

צווייטע חלק שמועס מיט ר' יוסי איבער די ספעציעלע וואלן וואס איז פארגעקומען אין אר"י, וואו טויזענטער האבן געגעבן זייער מיינונג איבער וועלכע עס איז די שענסטע ניגון פון ר' יוסי גרין

2:19:32

דער נגינה גאסט: בעל מנגן ר' אברהם שמואל ווידער

ד' ויקרא פ״ד

א שמועס צו די ערשיינונג פון זיין נייע אלבום "א פרישע טאנץ 8", און נאך

39:16

דער נגינה גאסט: הרב יוסף משה כהנה איבער די נייע אלבום מטעמים

ד' ויקרא פ״ד

אן אינהאלטסרייכע אפהאנדלונג איבער די נייע הערליכן אלבום "מטעמים" מיטן בעל מנגן ר' זאנוויל וויינבערגער

47:18

דער נגינה גאסט: קאמפאוזער ר' יוסי גרין

ד' פקודי פ״ד

הערט פון ר' יוסי איבער די ספעציעלע וואלן וואס איז פארגעקומען אין אר"י, וואו טויזענטער האבן געגעבן זייער מיינונג איבער וועלכע עס איז די שענסטע ניגון פון ר' יוסי גרין

1:52:39

דער נגינה גאסט: בעל מנגן ר' שמואלי אונגאר

א' ויקהל פ״ד

אן אינהאלטסרייכע אפהאנדלונג איבער די נייע הערליכן אלבום "שלום עליכם שמואלי"

1:51:20

דער נגינה גאסט: חזן ובעל תפילה ר' נסים סאאל

א' כי תשא פ״ד

הערט פונעם חזן וואס האט מיט זיין שטומע באצויבערט פילע צוהערער און אידן ווערן נתעורר פון זיין הערליכע דאווענען

51:57
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה