מרדכי וויינבערגער

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ב' בהר פ״ד

פארשטיין מעדיצין, חלק א'

28:28

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ב' אמר פ״ד

איך פארשטיי פארוואס מענטשן האקן אויף טעראפי! מיין מאן האט אנגעהויבן גיין צו טעראַפּי און ער איז געווארן ערגער

41:28

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ד' קדושים פ״ד

’איך האב נישט קיין נערוון’ ,וואס איז די אמת’ע סיבה אונטער דעם?

52:25

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

א' פ״ד

לערן וויאזוי אריינצוברענגען פּסח אין שטוב, רואיג און איינפאך, ווען איינער אין דער משפחה איז זייער אנגעצויגן אדער האט א פראבלעם

33:04

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ב' תזריע פ״ד

"איך בין אַ נײַער טעראַפּיסט און זייער פֿרוסטריר, ווי גרינג איז צו הילן מענטשן, אויב זיי וואָלטן נאר איסגעהערט!! ווי אזוי קען איך זיי העלפֿן טיושן?? (זעהר וויכטיג פֿאַר עלטער)"

37:44

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ג' פקודי פ״ד

ווי אזוי קענסטו האלטן דיין שווער קינד אין שטוב, און עס זאל נישט אפעקטן די אנדערע קינדער צו גיין אראפ פון וועג

42:24

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

א' כי תשא פ״ד

"איך קען נישט באַוועגן דעם געדאנק דאס אז מיין מאַן איז קליין און מיינע ברידערס זענען זייער הויך. איך ווייס, עס איז נאריש, אָבער עס באדערט מיר זייער. ווי אזוי קענען מענטשן פֿאָראָויס קומען פון פּונקטן וואָס זענען זייער וויכטיג פֿאַר זיי?

31:28

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ג' תצוה פ״ד

איך בין דערשראקן צוריק צו גיין צו מײן קינדער שול. פארוואס האב איך מורא צו גיין ווען איך האב ליב צו גיין אין שול?

38:07

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ב' תרומה פ״ד

פרשת תרומה

25:04

פראגן פון די טעראפיסט - מרדכי וויינבערגער

ב' משפטים פ״ד

פרשת משפטים

34:52
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה