יואל פעלזן

ר' יואל קומט אריין קלאר מיט זיינע ברייטע קענטעניסן; דעקנדיג די לעצטע אנשויאונגען אויפ'ן פאליטישן האריזאנט.

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

א' בהר פ״ד

צום 29'סטער "זאכליך" הערט א שמועס מיט ר' יואל פרידמאן איבער די שווענדעריי וואס גייט שוין אן א צאל יארן ביים היימישן ציבור אבער האט זיך פיל אויסגעברייטערט צוליב די לעצטערע שפע'דיגע יארן אויף א שרעקליכער פארנעם • אנשטאט ווארפן געלטער אויף נארישקייטן, אינוועסטירט אין א רייכער עתיד ••• 10% אראפ פון לעדערנע ריקליינערס ביי "עיטש עס עיטש אינטיריארס" 718.799.5912

50:25

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

א' אמר פ״ד

צום 28'סטער "זאכליך" הערט א געדאנק פון ר' דוד קארן פון קלאווער פיינענשעל מענעדזשמענט, איבער "געבן מעשר פון צייט" • ערפארענע בעלי בתים זאלן ארויסהעלפן פרישע ביזנעסלייט מיט הדרכה צו מצליח זיין אין זייער ביזנעס • אידן טיילן הערליכע סכומים פאר צדקה, אבער ווי אינטערעסאנט ס'קען זיך הערן, וועלן זיי גרינגער געבן פון זייער צייט צו העלפן אנדערע ••• ביי "כתר דזשודעיקע חתנים צענטער" וועט יעדער חתן ארויסגיין א פרייליכער מיטן ברייטן אויסוואל און העפליכע סערוויס

29:53

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

ב' קדושים פ״ד

צום "זאכליכער" שמועס #27 הערט העסקן ר' יצחק יושע קארנבלי ענטפערן פארשידענע פראגעס פון צוהערער און גייט אריין טיפער אין די אפעקטן פון חלוקות • דארפן לעבנסוויכטיגע פראדוקטן קאסטן ביליגער? • זענען מיר געווארן א "נעמער" סאסייעטי, ווען מ'נעמט גרינגער פון אנדערע, אפי' ס'פעלט נישט אויס? • נאך פראגעס און געדאנקען פון צוהערער ••• ספאנסאר: "כתר דזשודעיקע חתנים צענטער"

59:26

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

ד' אחרי פ״ד

צום 26'סטן זאכליך הערט ר' יצחק יושע קארנבלי פון די דינאמישע עסקנים אין פילע חלוקות וואס מ'טיילט אויס פאר אידישע קינדער סיי פאר ימים טובים און סיי פאר א גאנץ יאר - אין ערשטן שמועס פון צוויי, הערט איבער זיין היסטאריע ווי אזוי ער איז דערין אריין און אביסל וויפיל סארטן טיילונגען ער איז אינוואלווד - איבער די פילע חלוקות פון צדקה וחסד עס קומען פאר און בפרט היי יאר בעפאר פסח וואס איז געווען פיל ברייטער ווי אין די פארגאנגענע יארן

53:51

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

ו' פ״ד

צום 25'סטער "זאכליך" גייט ר' יואליש אריין אין דער נושא פון די פילע פסח חלוקות דעם סעזאן און שמועסט אויס די מעלות און חסרונות פון די טיילונגען • איז גרינגער געווארן דאס נעמען פון אנדערע? • אמאל האט געוואוסט ענדערש צו קויפן ווייניגער, היינט ווייסט מען פון נעמען וואס מער

25:31

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

ה' מצרע פ״ד

זאכליך #24 הרב חיים הערש פעלזן: ווי אזוי צו מקיים זיין והגדת לבנך און סיפור יציאת מצרים פראקטיש און הלכה למעשה - א בליק איבער פארשידענע הגדות, פרישע און בארימטע, וואס גרייט צו דעם טאטן מיט די פאסיגע ערנסטקייט און געשמאק צו די קינדערלעך צום סדר נאכט

27:28

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

ד' מצרע פ״ד

צום 23'סטער זאכליך הערט ווי הרב חיים הערש פעלזן שמועסט אויס די פרישע און געשמאקע ביכער אין אידיש, פאר אלע עידזשעס, פאר די גאנצע משפחה

22:11

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

א' מצרע פ״ד

אפענע און הארציגע שמועס צווישן ר' יואליש און זיין טאטן הרב יוסף ארי' שליט"א וואס ענטפערט פראגעס וואס צוהערער האבן געפרעגט נאכן ערשטן שמועס (זאכליך #13) • ווי אזוי איז געווען דער טויש פון אן אמעריקען בוי צו א חסידישער אינגל? • ווי אזוי איז געווען דער קשר מיט הגה"ק מ'טאהש זצ"ל? • די לעכטיגע זייט פון מחלוקת אין די בריאה • חיזוק פאר די וואס זענען אין א שווערער מצב, און נאך ••• הערליכער רייכער אויסוואל פון פסח סעטס און הגדות פון אלע סארטן ביי "כתר דזשודעיקע"

51:03

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

א' תזריע פ״ד

דער ידען הרב חיים הערש פעלזן קומט צום 21'סטער "זאכליך" רעדן איבערן ערדציטערניש וואס האט פאסירט פרייטאג צופרי, און איבער נייע ספרים, און א ווארט איבערן ליקוי החמה

35:34

זאכליך מיט יואליש - אפהאנדלונגען

א' שמיני פ״ד

צום 20'סטן "זאכליך" הערן מיר פון ר' יואל משה וואלהענדלער, באקאנט אין די ביזנעס וועלט אלס יואל וואהל, און איז איינער פון די שותפים אין "פּאווואו", די בארימטע אנדרייער פון די גרעסטע היימישע ביזנעס איווענטס און עקספאוס • זייער סוקסעס האט זיך אנגעהויבן אָן א באשטימטע פלאן, דורך א צדקה מסיבה • ווי אזוי דארף מען זיך אנגרייטן צו אן עקספאו, און ווי אזוי ארויסצונעמען דאס מערסטע דערפון? • ביי אידישע עקספאוס איז עסן א שטארקער עסק, אנדערש ווי ביי די אלגעמיינע ביזנעס איווענטס • זייער ציל איז אז ביי "פּאווואו" איווענטס צילט מען אז בלויז די וואס האבן א שייכות אין דער ליין צו וואס דער עקספאו איז געמאכט געווארן, זאלן דארט זיין

58:58
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה