עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' מצרע פ״ד

פרשת טהרה

17:09

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ו' צו פ״ד

פרשת צו

30:06

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' ויקהל פ״ד

פרשת ויקהל

30:20

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' תצוה פ״ד

פרשת תצוה

19:28

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' משפטים פ״ד

פרשת יתרו

20:32

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ג' בא פ״ד

פרשת בא

24:21

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' שמות פ״ד

פרשת שמות

26:33

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ג' פ״ג

פרשת נצבים וילך

20:55

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' שופטים פ״ג

פרשת שופטים

43:37

עקאנאמישע אבזערוואציעס - יעקב ענגל

ב' עקב פ״ג

פרשת עקב

26:51
Share good
heint email good
פאפולערע קאטעגאריעס

אינטערוויוס

פארשידענס

געזונטהייט

אנאליזן

ביזנעס

נגינה